images.jpg [190x266]

Jan Paweł II,

wielki papież, wielki człowiek.

 

          Jan Paweł II – Karol Wojtyła to wielki Polak, co do tego stwierdzenia nie ma wątpliwości. Człowiek ten stał się przewodnikiem duchowym tylu ludzi, wzorem i autorytetem, cenionym twórcą. Wszyscy jesteśmy dumni z tego, że to nasz rodak. Przez tyle pięknych, ale i trudnych lat pontyfikatu, zasiadał na Stolicy Piotrowej. Całym swym życiem, postawą, działaniami, skromnością i olbrzymim urokiem osobistym, który towarzyszył najważniejszym sprawom, zjednał sobie szacunek i miłość wszystkich, nie tylko chrześcijan.

 

           Wraz z wyborem na papieża musiał zrezygnować z wielu zajęć, które absorbowały go, gdy był jeszcze „zwykłym” księdzem. Dramaturgia i teatr, twórczość poetycka, spływy kajakowe ustąpiły miejsca nowym obowiązkom. Były jednak rzeczy, z których nie zrezygnował,
m.in. – spotkania z młodzieżą, podróże do najdalszych zakątków świata– nazywany był przecież papieżem-pielgrzymem.

 

          Każda pielgrzymka papieża to serdeczne, pełne wzruszeń i emocji spotkanie z młodymi ludźmi. Wśród refleksji i zadumy nad ważnymi problemami natury religijnej, moralnej nigdy nie brakło czasu na uśmiech, żarty, zawsze przyjmowane owacjami. Papież od zawsze miał świetny kontakt z młodzieżą, potrafił dotrzeć do ich serc i umysłów, i przywiązywał szczególną wagę do spotkań z nią. Młodzi ludzie za miłość i zainteresowanie ze strony papieża odpłacali mu tym samym – najwyraźniej dało się to odczuć już po jego śmierci, kiedy zasmuceni stratą młodzi ludzie oddawali mu cześć. To zjawisko, jakim jest pokolenie młodzieży skupionej wokół nauk Jana Pawła II oraz żywa reakcja młodych na śmierć papieża, zostało opisane jako pokolenie JPII.

 

           Z dumą myślimy o tym, że i my uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Korczynie możemy mówić o sobie "Pokolenie JPII". Braliśmy bowiem liczny udział w wielu pielgrzymkach Ojca św. do Polski, a po Jego śmierci zorganizowaliśmy biały marsz i uroczystą mszę świętą.  Od tamtego momentu upamiętniamy rocznice śmierci naszego papieża uroczystymi akademiami, w których przybliżamy młodemu pokoleniu postać naszego Wielkiego Rodaka. Przed szkołą rośnie Jodła Papieska- projekt Kuratorium Świętokrzyskiego- upamiętniająca datę beatyfikacji Jana Pawła II.

 

            Te i wiele innych poczynań niejako upoważniły nas do ubiegania się o nadanie naszej szkole imienia i prawo posiadania sztandaru. Zachowując procedurę nadania imienia, społeczność naszej placówki oświatowej dokonała wyboru patrona.

 

            30 kwietnia 2013r., Szkoła Podstawowa w Korczynie przyjmie imię
Jana Pawła II- człowieka, który razem z nami modlił się i śpiewał, rozmawiał na poważne tematy i żartował. Jak nikt inny potrafił do nas dotrzeć. Był bardzo pracowity. Pozostawił po sobie wiele spisanych i niespisanych dzieł: wszystkie wygłoszone homilie, encykliki i książki. Od nas teraz zależy jak wykorzystamy to wielkie dziedzictwo, które nam zostawił.

 

           

 

Kalendarium

wyboru Jana Pawła II na
patrona Szkoły Podstawowej w Korczynie

 

31.08.2012r. Powołanie zespołu koordynującego działania związane z wyborem patrona.

 

12.09.2012r. Poinformowanie społeczności szkolnej
i lokalnej o zamiarze wyboru patrona szkoły.

 

20.09.2012r. Zgłoszenie przez wychowawców klas kandydatur na patrona szkoły.

 

24.09.2012r. Prezentacja zgłoszonych kandydatur na forum środowiska szkolnego.

 

1.10-5.10 2012r. Głosowanie uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

15.10.2012r. Złożenie do Rady Gminy wniosku formalnego o nadanie Szkole Podstawowej w Korczynie imienia Jana Pawła II.

 

29.11.2012r. Akceptacja wniosku i uchwała Rady Gminy w sprawie nadania imienia  SP w Korczynie.

 

II semestr r.sz. 2012/13 Działania przybliżające postać patrona szkoły  w środowisku szkolnym i lokalnym: apele, gazetki, konkursy,  pogadanki, spotkania rocznicowe, inscenizacje teatralne, plakaty .

 obraz4.png [300x143]obraz5.png [300x149]

 

Krótki film z uroczystości nadania naszej szkole imienia mogą Państwo obejrzeć tutaj.


UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZKOLE IMIENIA JANA PAWŁA II

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korczynie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II
Zaszyfrowany adres tej strony