Lp.

Rodzaj uroczystości

Data

Odpowiedzialni

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

01.09.2015 r.

p. dyrektor A. Kowalczyk - Jas

E. Marszałek

ks. P. Orlikowski

E. Kowalska

E. Jakubczyk

2.

Sprzątanie świata

Koniec września 2015 r.

E. Jakubczyk

3.

Rajd świętokrzyski

26.09.2015 r.

M. Jarząbek

4.

Dzień Chłopaka

30.09.2015 r.

opiekun SU- M. Salwa

wychowawcy klas

5.

Ślubowanie klasy I

08.10.2015 r.

E. Marszałek

E. Kowalska

B. Titkin

6.

I Gminny Konkurs Wiedzy o Ojcu św. Janie Pawle II

16.10.2015 r.

E. Jakubczyk

ks. P. Orlikowski

7.

DKEN

13.10.2015 r.

K. Kozłowska

E. Marszałek

8.

DKEN - dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych

14.10.2015 r.

 

9.

Zaduszki- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.11.2015 r.

dyr. szkoły

wychowawcy klas

10.

Święto Odzyskania Niepodległości

10.11.2015 r.

M. Jarząbek

E. Jakubczyk

11.

Andrzejki

25.11.2015 r.

M. Salwa

wychowawcy klas

12.

Wizyta św. Mikołaja

04.12.2015 r.

B. Titkin

K. Kozłowska

13.

Jasełka bożonarodzeniowe

22.12.2015 r.

E. Marszałek

ks. P. Orlikowski

14.

Klasowe wigilie

21.12.2015 r.

dyr. szkoły

wychowawcy klas

15.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31. 2015 r.

dyr. szkoły

wychowawcy klas

16.

Tydzień pięknego czytania

styczeń 2016 r.

M. Jarząbek

17.

Dzień Babci i Dziadka + choinka noworoczna

16.01.2016 r.

D. Polit

E. Kowalska

18.

 Ferie zimowe

18-31.01.2016 r.

19.

Walentynki

09.02.2016 r.

M. Salwa

B. Titkin

20.

Pierwszy dzień wiosny

21.03.2016 r.

K. Kozłowska

E. Jakubczyk

21.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.03.2016 r.

dyr. szkoły

wychowawcy klas

22.

Tydzień Kultury Języka Polskiego

marzec 2016 r.

M. Jarząbek

M. Salwa

23.

Wiosenna przerwa świąteczna

24-29.03.2016 r.

24.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

05.04.2016 r.

dyr. szkoły

przewodniczący komisji egzaminacyjnej

25.

Dzień Ziemi + Gminny Konkurs Ekologiczny klas młodszych

22.04.2016 r.

E. Jakubczyk

M. Jarząbek

E. Kowalska

E. Marszałek, B. Titkin

26.

III rocznica nadania imienia szkole + Konstytucja 3-go Maja

29.04.2016 r.

E. Marszałek

E. Kowalska

M. Jarząbek

ks. P. Orlikowski

27.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.05.2016 r.

dyr. szkoły

wychowawcy

28.

Dzień mamy i taty

25.05.2016 r.

B. Titkin

E. Kowalska

29.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

27.05.2016 r.

dyr. szkoły

wychowawcy

30.

Dzień Dziecka + Dzień Sportu Szkolnego

01.06.2016 r.

E. Jakubczyk

E. Marszałek

31.

Pożegnanie klasy VI

23.06.2016 r.

M. Salwa

32.

Wspomnienie o Ojcu Św. Janie Pawle II

16-ty każdego miesiąca

Wychowawcy klas

33.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych + msza święta

24.06.2016 r.

Dyrektor szkoły

ks. P. Orlikowski

E. Marszałek

wych. klas

34.

Ferie letnie

25.06 - 31.08.2016 r.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korczynie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II
Zaszyfrowany adres tej strony