Konkurs plastyczny "STOP DOPALACZOM"

 

ODPALAMY NAGRODY!

Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym „STOP DOPALACZOM”.
Mile widziane rysunki, grafiki, obrazy – byle nie sporządzane pod wpływem szkodliwych substancji, byle na złość dopalaczom:) Treść pracy konkursowej powinna nawiązywać do zagrożeń związanych z używaniem tzw. „dopalaczy” oraz ukazywać alternatywne zachowania i wybory. Praca ma wyrażać sprzeciw wobec używania tzw. “dopalaczy”.


Prace autorskie będą przyjmowane u pani Bogumiły Titkin do dnia
29 lutego 2016 r.

 

Regulamin konkursu plastycznego na plakat pod hasłem

„STOP DOPALACZOM”

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV -VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie.
 2. Celem konkursu jest:
 • propagowanie profilaktyki uzależnień, życia bez nałogów;
 • podnoszenie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych, w szczególności dopalaczy;
 • rozwijanie odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie;
 • próba kształtowania postaw asertywnych wobec zażywania środków psychoaktywnych;
 • rozwijanie kreatywności uczestników konkursu oraz kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej;
 • popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych

technik plastycznych.

 

3. Warunki uczestnictwa. 

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie plakatu zawierającego hasło promujące „Stop dopalaczom” w dowolnej technice plastycznej.
 • Treść umieszczona na plakacie winna zawierać przekaz nawiązujący do myśli przewodniej konkursu.

 

4. Przedmiotem konkursu plastycznego jest wykonanie plakatu :

 • dowolną techniką (rysunek, grafika, malarstwo, komiks)
 • w dowolnym formacie ( nie mniejszy niż – A3), kartka techniczna lub brystol

Ponadto praca powinna być autorska i samodzielna, nie ma możliwości

składania prac zbiorowych.

5. Każda praca powinna zawierać poniższe informacje:

 • nazwisko,  imię ucznia oraz klasę

 

6. Szkolna komisja konkursowa wyłoni zwycięzców konkursu.

7. Komisja oceniać będzie:

 • zawartość merytoryczną;
 • kreatywność, oryginalność i pomysłowość przekazu treści;
 • formę estetyczną pracy;

8. Prace należy składać u pani Bogumiły Titkin do dnia 29 lutego 2016r.

9. Wszystkie plakaty stają się własnością organizatora, który ma prawo do wykorzystania ich w części lub w całości. Wybrany plakat posłuży jako element propagujący walkę z dopalaczami.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału!

Opublikowano: 02 lutego 2016 17:53

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

regulamin [150.27 KB]

Wyświetleń: 650

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korczynie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II
Zaszyfrowany adres tej strony